Skoči na vsebino
Domov » Ostalo » Navodila za uporabo » Termovizijski monokular Hikvision OWL 6 – navodila za uporabo

Termovizijski monokular Hikvision OWL 6 – navodila za uporabo

 •  

UVOD

Področja uporabe

Ta termovizijska naprava (monokular) se uporablja za opazovanje, določitev mesta z najvišjo temperaturo, ocenjevanje razdalje do opazovanega predmeta in podobno. Uporabna je za lovske namene, reševalne odprave, varovanje, itd. Z napravo lahko fotografiramo in snemamo videe.

Funkcije

Ocena razdalje do opazovanega predmeta (Distance Measurement)

S pomočjo naprave lahko ocenite razdaljo med vami in opazovanim predmetom.

Določitev mesta z najvišjo temperaturo (Highest Temperature Mark)

S pomočjo naprave lahko določite mesto, ki ima v opazovanem področju najvišjo temperaturo.

Popravilo mrtvega piksla (Defective Pixel Repair – DPC)

Z napravo lahko popravite mrtev piksel, če se ta pojavi na zaslonu.

Omrežje (Network)

Z napravo lahko fotografirate in snemate videe. Lahko se priklopite na pametni telefon in na mobilni aplikaciji T-Vision APP določite parametre.

Shranjevanje in spomin (Storage)

Z napravo lahko fotografirate in snemate videe. Datoteke se shranjujejo na vgrajen spomin.

Izgled naprave

Gumbi

Ikona Gumb Funkcija
Gumb za vključitev/izključitev (Power) Kratek pritisk: vključitev stanja mirovanja / prehod v normalno stanje
Dolg pritisk:
Vključitev/izključitev naprave
Gumb za fotografiranje/snemanje Kratek pritisk: fotografiranje
Dolg pritisk: Pričetek/zaustavitev
snemanja
Gumb Mode (način) Kratek pritisk: preklapljanje med barvnimi načini.
Dolg pritisk: Vstop v meni
Gumb Zoom Kratek pritisk: Digitalni zoom
Dolg pritisk: kalibracija

Deli naprave

 • Pokrovček za zaščito leče: S tem pokrovčkom zaščitite lečo, ko naprave ne uporabljate.
 • Gumb za nastavitev dioptrije: Nastavite ostrino ikon, vidnih na zaslonu, glede na dioptrijo vaših očes.
 • USB-priključek: Z USB-kablom polnite napravo in prenesite datoteke na računalnik.
 • Navoj za namestitev trinožnega stojala: po želji namestite napravo na trinožno stojalo.

UPORABA NAPRAVE

Vzemite napravo in priložene dodatke iz škatle. S pomočjo spodnjega seznama preverite, ali so priložene vse potrebne stvari. Za seznanitev z delovanjem naprave natančno preberite navodila.

Vse, kar je v škatli

S pomočjo spodnjega seznama preverite, ali so priložene vse potrebne stvari.

 • USB-kabel
 • Navodila za uporabo
 • Krpica za čiščenje leč
 • Trak za nošenje naprave okoli dlani
 • Termovizijska naprava

Polnjenje naprave

Ko je monokular vključen, se na zaslonu prikazuje nivo napolnjenosti baterije. Ko vidite, da je baterija že skoraj prazna, jo napolnite in s tem zagotovite, da naprava deluje pravilno.

Preden začnete

 • Temperatura, pri kateri napravo polnite, mora biti med 0°C in 45°C (32 °F in 113 °F).
 • Napravo polnite s priloženim USB-kablom.

Koraki:

 1. Odprite pokrov, pod katerim je microUSB-priključek
 2. USB-kabel na eni strani priključite v MicroUSB-priključek na napravi, na drugi strani pa v polnilni vir (npr. računalnik).

Lučka, ki prikazuje nivo napolnjenosti baterije

Lučka utripa v rdeči ali zeleni barvi Pojavila se je napaka.
Lučka sveti v rdeči barvi. Baterija se polni.
Lučka sveti v zeleni barvi. Baterija je napolnjena.
Lučka je ugasnjena. Baterija je prazna.

Vključitev in izključitev naprave

Vključitev

Napravo vključite tako, da gumb za vključitev/izključitev (Power) pridržite za 2 sekundi.

Izključitev

Ko je monokular vključen, ga izključite tako, da za 2 sekundi pridržite gumb za vključitev/izključitev (Power).

Funkcije v meniju

Ko je monokular vključen, pridržite gumb za 3 sekunde – odprl se bo glavni meni.

Če se želite pomikati navzgor po meniju, uporabite gumb

Če se želite pomikati navzdol, to storite z gumbom

Z gumbom potrdite izbiro.

Nastavitev slike

Za najbolj optimalen prikaz na zaslonu lahko nastavite barvni način in svetlost. Obenem
lahko napravo kalibrirate in popravite mrtvi piksel, če se ta pojavi.

Nastavitev dioptrije

 1. Vključite monokular.
 2. Monokular si prislonite na oko tako, da guma na okularju ‘objame’ vaše oko.
 3. Vrtite gumb za nastavitev dioptrije, dokler ikone na zaslonu niso jasne in ostre.
  Opomba: Ta korak je potrebno izvesti, preden prvič uporabite monokular.
 4. Opazujte.

Opomba: ko nastavljate dioptrijo, se leče ne dotikajte s prstom, da je ne umažete.

Nastavitev svetlosti

Izberite in nato z gumbom nastavite svetlost slike. Rezultat je viden na spodnji sliki.

 

Nastavitev kontrasta

Izberite in nato z gumbom  nastavite kontrast slike.

Izbira načina opazovanja

Glede na opazovalne okoliščine lahko izberete najustreznejši način opazovanja.
Koraki

 1. Pridržite gumb . Odprl se bo meni.
 2. Izberite in nato z gumbom preklapljajte med načini opazovanja.
  a.  pomeni ‘poletni način’. Uporabite ga pri višjih temperaturah.
  b.   pomeni ‘zimski način’. Uporabite ga pri nižjih temperaturah.
 3. Pridržite gumb , da potrdite izbiro.

Barvni načini

Naprava omogoča izbiranje med številnimi barvnimi načini. Med njimi preklapljate z
gumbom .

White Hot

Toplejši deli so prikazani z belo barvo. Višja kot je temperatura, svetlejši so topli deli.

Black Hot

Toplejši deli so prikazani s črno barvo. Višja kot je temperatura, temnejši so topli deli.

Red Hot

Toplejši deli so prikazani z rdečo barvo. Višja kot je temperatura, bolj rdeči so topli deli.

Fusion

Toplota je prikazana po naslednji lestvici (od najvišje do najnižje temperature): bela, rumena,
rdeča, roza, vijolična.

Digitalni zoom

Med opazovanjem lahko z gumbom preklapljate med 1x, 2x in 4x digitalnim zoomom.

Kalibracija

S to funkcijo lahko izravnate neenakomernost svetlobe na senzorju.

Koraki:

  1. Pridržite , da odprete meni.
  2. Izberite in nato z gumbom vklopite način kalibracije (FFC – Flat Field Correction)
   a. Ročno (Manual): Med opazovanjem pridržite gumb , da izravnate neenakomernost svetlobe na senzorju.
   b. Avtomatsko (Auto): Izravnava neenakomernosti svetlobe na zaslonu se izvede avtomatsko, ko se naprava vključi ali ko se jo ponovno zažene.
   c. Zunanje (External): Prekrijte lečo ali namestite pokrovček za zaščito leče, nato med  opazovanjem pridržite gumb da izravnate neenakomernost svetlobe na senzorju.
  3. Pridržite gumb , da potrdite izbiro.

Popravilo mrtvega piksla (DPC – Defective Pixel Correction)

Naprava omogoča popravilo mrtvih pikslov na zaslonu.

Koraki

 1. Odprite meni tako, da pridržite gumb 
 2. Pritisnite gumb
 3. Z gumbom   določite premik (offset) – 1, 5 ali 10.
 4. S pomočjo gumba določite smer premikanja kurzorja.
 5. Z gumbom   premaknite kurzor v izbrano smer. Premik je odvisen od izbrane ‘offset’ vrednosti.
 6. Pridržite gumb , da popravite izbran piksel.

Opomba: Če ikone v meniju prekrivajo mrtvi piksel, pridržite gumb za zrcaljenje ikon na zaslonu.

Ocenjevanje razdalje do opazovanega predmeta z znano velikostjo (Distance Measurement)

S to napravo lahko ocenite razdaljo do opazovanega predmeta z znano velikostjo.

Preden začnete:

Ko uporabljate to funkcijo, naprave ne premikajte (držite jo čvrsto v roki). V nasprotnem
primeru so lahko rezultati neustrezni.

Koraki

 1. Pridržite gumb , da odprete meni.
 2. Izberite in pritisnite , da vstopite v način določanja velikosti.
  a. Določite tarčo z znano velikostjo – Deer (srna), Wolf (volk), Bear (medved) in Custom (poljubno).
  b. Določite velikost tarče.
  Opomba: izbirate lahko velikost med 0.1 m in 9.9 m.
  c. Z gumbom  potrdite izbiro.
 3. Monokular usmerite tako, da boste črto na zaslonu poravnali z zgornjim delom opazovanega predmeta (določite zgornji del opazovanega predmeta). Pritisnite 
 4. Monokular usmerite tako, da boste črto na zaslonu poravnali s spodnjim delom
  opazovanega predmeta (določite spodnji del opazovanega predmeta). Pritisnite 

 1. Monokular usmerite tako, da boste črto na zaslonu poravnali s spodnjim delom
  opazovanega predmeta (določite spodnji del opazovanega predmeta). Pritisnite 

Rezultat

V zgornjem levem kotu zaslona se izpišeta razdalja do opazovanega predmeta in njegova
velikost.

Opomba: Če želite preveriti zadnjo izmerjeno razdaljo, v podmeniju za merjenje razdalje
pritisnite gumb

Določitev mesta z najvišjo temperaturo (Highest Temperature Spot Mark)

Naprava lahko na zaslonu prikaže mesto z najvišjo temperaturo.

V meniju izberite in z gumbom potrdite izbiro, če želite vključiti križec, ki na zaslonu prikazuje mesto z najvišjo temperaturo.

Ko je funkcija vključena, se na mestu z najvišjo temperaturo prikaže . Ko monokular premikamo, se premika (glede na mesto z najvišjo temperaturo).

Snemanje/fotografiranje (Picture and Video)

S to napravo lahko zajemate slike (fotografirate) in snemate videe.

Zajemanje slik (fotografiranje)

Med opazovanjem pritisnite gumb , če želite zajeti sliko (fotografirati).
Opomba: ko zajemate sliko, zaslon zamrzne za 1 sekundo.
Če želite slike izvoziti (prenesti), si poglejte odsek ‘prenos datotek’ v teh navodilih.

Snemanje videov

Koraki

1. Med opazovanjem pridržite gumb , da pričnete s snemanjem.

2. Če želite končati s snemanjem, ponovno pridržite gumb .

Dobro je vedeti
Za prenos datotek iz naprave si poglejte odsek ‘prenos datotek’ v teh navodilih.

Prenos datotek

Datoteke na napravi lahko prenesete na druge naprave, npr. računalnik.

Preden začnete
Izključite Wi-Fi mobilni dostopno točko (hotspot) na napravi.

Koraki

 1. Z USB-kablom povežite termovizijsko napravo in računalnik (opomba: naprava mora biti izključena).
 2. Ko računalnik prepozna napravo, v novo zaznanem disku poiščite mapo DCIM → 100EZVIZ.
 3. Prenesite želene datoteke na računalnik.
 4. Izključite napravo iz računalnika.

Opomba: Ko priključite napravo na računalnik, je na njej še vedno možno gledati slike. Določene funkcije, kot so snemanje, zajemanje slike in Wi-Fi mobilna dostopna točka, pa so onemogočene.

Ko napravo prvič povežete na računalnik, se na slednjem avtomatsko namesti pripadajoči program.

Nastavitev omrežja

Termovizijsko napravo preko Wi-Fi mobilne dostopne točke (hotspot) povežite z aplikacijo TVision APP. Aplikacija vam omogoča zajemanje slik, snemanje in spreminjanje nekaterih parametrov kar preko telefona.

Koraki

 1. Pridržite gumb , da odprete meni.
 2. Pritisnite , da omogočite Wi-Fi mobilno dostopno točko.
 3. Na svojem mobilnem telefonu vključite WLAN in se povežite z mobilno dostopno točko.
  a. Ime mobilne dostopne točke: HIK-IPTS Serijska številka
  b. Geslo mobilne dostopne točke: zadnjih 9 številk serijske številke naprave
 4. Na APP storu (iOS) ali aplikaciji Google Play (Android) poiščite aplikacijo T-Vision.
 5. Odprite aplikacijo in povežite svoj mobilni telefon s termovizijsko napravo. Pogled skozi napravo je zdaj viden tudi preko telefona.

Opomba: Wi-Fi mobilna dostopna točka (hotspot) se bo avtomatsko izključila, ko nivo napolnjenosti baterije pade pod 15 %.

Ostalo

V tem delu navodil boste izvedeli, kako preveriti podatke o napravi, kako posodobiti napravo, jo ponastaviti na tovarniške nastavitve, itd.

Ogled podatkov o napravi

Koraki

 1. Pridržite gumb , da odprete meni.
 2. Izberite in pritisnite . Prikažejo se podatki, kot so verzija programske opreme, serijska številka, ipd.

Posodobitev naprave

Preden začnete

Najprej si prenesite datoteko, ki vsebuje posodobitve.

Koraki

 1. Povežite termovizijsko napravo z računalnikom preko USB-kabla.
 2. Posodobitveno datoteko kopirajte v korensko mapo novo zaznanega diska.
 3. Napravo izključite iz računalnika.
 4. Ponovno zaženite napravo.

Rezultat

Ko boste vključili napravo, se bo naprava posodobila samodejno (proces bo viden na zaslonu).

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Koraki

 1. Pridržite , da odprete meni.
 2. Izberite in pritisnite , da ponastavite napravo na tovarniške nastavitve.

Pogosto zastavljena vprašanja

Lučka, ki prikazuje napolnjenost baterije, neenakomerno utripa.

Prepričajte se, da se naprava polni s standardnim polnilnim adapterjem. Temperatura
okolice med polnjenjem mora biti nad 0 °C.

Slika, ki se prikazuje na zaslonu, ni jasna.

Poglejte si poglavje 3.1 – Nastavitev dioptrije.

Zajemanje slik / snemanje videov ne delujeta.

 1. Če je naprava priključena v računalnik (preko kabla), je fotografiranje in snemanje videov onemogočeno
 2. Morda je notranji spomin naprave poln.
 3. Fotografiranje in snemanje videov je onemogočeno, ko je baterija skoraj prazna.

Računalnik ne prepozna termovizijske naprave, ko napravi povežemo preko USB-kabla.

 1. Prepričajte se, da uporabljate ustrezen USB-kabel.
 2. Če ne uporabljate priloženega USB-kabla, poskrbite, da bo kabel krajši od 1 m.
 3. Preverite, če je na napravi vključena mobilna dostopna točka. Če je, jo izključite.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja