Skoči na vsebino
Domov » Ostalo » Navodila za uporabo » Strelni daljnogledi Tangent Theta Professional Marksman navodila za uporabo

Strelni daljnogledi Tangent Theta Professional Marksman navodila za uporabo

Strelni daljnogledi Tangent Theta Professional Marksman so zasnovani in izdelani tako, da omogočajo namestitev na vse vrste strelnega orožja in zagotavljajo dolgotrajno zanesljivost ter natančnost.

Paralaksa in izravnava paralakse

Pojem paralaksa bi lahko poenostavili kot nastavitev daljnogleda, da na določeni razdalji daje maksimalno ostro sliko, hkrati pa je ob temu tudi maksimalno oster namerilni križ. Na tej razdalji daljnogled nima napake paralakse, kar pomeni da ob maksimalno ostri sliki prav tako ne more priti do premika namerilnega križa ob premiku očesa iz optimalnega položaja, oziroma iz osi daljnogleda. Pri vseh drugih razdaljah opazovanja se pojavlja napaka paralakse, kar pomeni da je slika nekoliko manj ostra (pri kvalitetnih optičnih izdelkih je to skoraj neopazno) in da ob premiku glave iz osi daljnogleda pride do premika namerilnega križa na tarči.

Daljnogledi s fiksno nastavitvijo paralakse imajo vrednost napake paralakse enako 0 pri 100 metrih. Ostali daljnogledi pa imajo možnost nastavitve paralakse in sicer na dva načina: a) z vrtenjem obroča okoli objektiva (AO) ter b) z vrtenjem stranske kupole na levi strani daljnogleda (SF).

Paralaksa je izravnana v trenutku, ko je tarča vidna maksimalno ostro. Priporočljivo pa je paralakso pri tarčah na krajših oddaljenostih nastavljati pri nižjih povečavah.

Ostrina namerilnega križa

Ostrino namerilnega križa nastavljamo z vrtenjem obročka okularja, ki je zaščiten z gumijasto oblogo in s tem hkrati prilagojen zaščiti očesa.

Nastavitev povečave

Povečava strelnega daljnogleda se spreminja z vrtenjem obroča pred okularjem. Za natančnejše strele je priporočljivo imeti enako nastavitev povečave kot ob nastrelitvi puške.

Nastavitev merilnega križa

Strelni daljnogled nastavite (nastrelite) glede na pozicijo zadetka vaše puške tako, da se center namerilnega križa ujema s pozicijo zadetkov. Slednje nastavite s višinsko (na vrh centralnega dela daljnogleda) in stransko kupolo (na desni strani centralnega dela daljnogleda) daljnogleda. Na vsaki od kupol je označen pomik na 100 metrov pri premiku kupole za en klik, ter smer premika glede na smer vrtenja. Premik namerilnega križa pri enem kliku je lahko ¼ MOA = 7 mm/100m, 1/8 MOA = 3.5mm/100m ter 0.1 MRAD = 10mm/100m, v odvisnosti od napisa na kupoli. Smer premika križa, ki je označen na kupoli označuje premik zadetka na tarči. V primeru, da so zadetki prenizko je potrebno kupolo premakniti v smer navzgor – UP. Za premik zadetkov v desno smer na tarči pa je potrebno stransko kupolo vrteti v smeri označeni z R (right).

Osvetlitev merilnega križa

Osvetlitev namerilnega križa se prižge in nastavlja z gumbom za osvetlitev, ki se vrti od najnižje proti najvišji nastavitvi.

Varnostna navodila

Z daljnogledom nikoli ne glejte proti soncu, saj lahko s tem poškodujete svoje oči. Prav tako nikoli ne pustite daljnogleda na soncu, saj lahko s tem povzročite požar.

Nega in vzdrževanje

Strelni daljnogled ne potrebuje posebne nege in vzdrževanja. Le občasno brisanje optičnih površin z mehko bombažno ali laneno krpico. Če se na steklu nahajajo drobni delci prahu, jih je pred čiščenjem s krpico potrebno odpihniti ali odstraniti z mehkim čopičem. V primeru, da ima vaš daljnogled osvetljen križ je dobro, da pri daljši neuporabi odstranite baterijo.

Popravila in garancija

Popravila pri nepooblaščenih osebah se upoštevajo kot prekinitev garancije. V primeru okvare izdelka v garancijski dobi je potrebno izdelek s kratkim pojasnilom problema poslati na naslov pooblaščenega serviserja ali proizvajalca.

Garancijski pogoji

Garancijsko jamstvo

Ob upoštevanju priloženih navodil ter ob skrbnem ravnanju z izdelkom, proizvajalec jamči visoko kakovost izdelave in zanesljivo delovanje in neoporečen izgled izdelka za podano garancijsko dobo.

10 let garancije

za napake, ki so nastale ob pravilni uporabi, upoštevanju navodil za uporabo ter ob strokovni montaži daljnogleda na strelno orožje.

Garancija pokriva vse okvare, ki bi nastale zaradi napake v materialu ali napake pri proizvodnem procesu. Ob uporabi kvalitetnega streliva ter kvalitetne in strokovno vgrajene montaže proizvajalec garantira brezhibno delovanje izdelka.

Garancijski rok prične teči z dnevom nakupa kar potrjujeta originalni račun in garancijska knjižica.

Prekinitev garancijske dobe

V primeru kakršnihkoli mehanskih poškodb optičnega izdelka ali ob nepravilni uporabi se garancijska doba prekine. Slednje prav tako velja v primeru nestrokovne namestitve/montaže na orožje ali v popravila/modifikacije pri nepooblaščenih osebah, kar se prav tako šteje za prekinitev garancije.

Povzročitev škode zaradi višje sile ali vplivov okolja je izvzeto iz garancijskega jamstva.

Garancijska popravila

V primeru okvare izdelka v garancijski dobi je potrebno izdelek s kratkim pojasnilom problema poslati na naslov pooblaščenega serviserja ali na naslov proizvajalca. Ob tem je potrebno priložiti kopijo originalnega računa ter izpolnjene garancijske knjižice. V primeru, da se garancijska knjižica ne nahaja ob izdelku, velja kot garancija originalen račun. V primeru, da je proizvajalec lociran izven Evropske Unije – EU lahko izdelek s pojasnilom okvare ter kopijo originalnega računa vrnete nazaj k prodajalcu.

Garancijska popravila bodo izvedena v roku 45 dni, v nasprotnem primeru je kupec opravičen do zamenjave izdelka ali povrnitve kupnine.

V primeru garancijskega popravila kupec krije stroške transporta izdelka do pooblaščenega servisa, proizvajalca ali prodajalca.

Zamenjani ali popravljeni deli ne podaljšajo garancijske dobe izdelka in sicer le ta ne glede na okoliščine vedno velja od dneva nakupa dalje v roku podanem s strani proizvajalca.

Testiranje izdelka

Pridržujemo si pravico da vrnjen izdelek testiramo, oziroma ga pošljemo na testiranje k proizvajalcu in tako preverimo njegovo delovanje. V primeru brezhibnega delovanja si pridržujemo pravico do povrnitve vseh nastalih stroškov.

Izjava o skladnosti

Izjavljamo, da proizvod ustreza tehnični dokumentaciji proizvajalca.

Optium d.o.o.

Laporje 45a, 2318 Laporje

T: 031 770 520

info@optics-trade.eu

www.optics-trade.eu

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja